Η σύνθεση του Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών ΟΛΥΜΠΙΑ» είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος : Νικόλαος Δ. Καρυώτης

Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνου Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας : Δημητρόπουλος Δημήτριος

Ταμίας : Νικόλαος Ιω. Καρυώτης

Μέλη : Δόξας Γιώργος, Καλουδάς Παναγιώτης, Λιακόπουλος Ιωάννης, Σπηλιόπουλος Ερνέστος, Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος, Τζαχρίστα Βασιλική, Τυλιγάδας Βασίλειος.